Årsmøde 2020

Dagsorden

Kl. 19.00 Velkomst og præsentation
Kl. 19.30 Vores Aalborg Øst-tanker
Borgmester Thomas Kastrup Larsen og Regionsrådsformand Ulla Astman
(Hver 5 minutters oplæg og derefter debat med salen)
Kl. 20.15 Pause med kaffe og kage

kl. 20.30      Årsmøde

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag
6. Nyt fra Borgerforum og samarbejdspartnere
7. Valg til Borgerforum er gældende for 1 år
a) Valg af 5 til 11 deltagere og 2 suppleanter.
(BF kan senere indsupplere op til 5)
   b) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Evt.

Kl. 21.30      Forventet slut

Forslag, som ønskes debatteret under punkt 5, skal indsendes til kvarterloft@aalborg.dk senest 25.september.
Find mere på hjemmesiden kvarterloft.dk under fanen ”Borgerforum”

Nedenfor kan du hente diverse dokumenter, som forberedelse til årsmødet.